De Koninklijke Zuid Limburgse Wielerclub is een club die openstaat voor iedereen, ongeacht geslacht, nationaliteit, functiebeperking, seksuele voorkeur of geloofsovertuiging. Als club vinden we het belangrijk dat al onze leden, hun ouders en supporters zich correct weten te gedragen ten opzichte van anderen. Goede afspraken maken goede vrienden, daarom de volgende afspraken rond onze kernwaarden.

Respect

 • Je respecteert jezelf
 • Je respecteert anderen in hun eigenheid en diversiteit
 • Je respecteert het materiaal van de anderen en dat van jezelf
 • Je respecteert de omgeving, afval hoort in de vuilnisbak
 • Je respecteert de sponsors en zorgt ervoor dat je:
  • trainingen, wedstrijden of tourtochten rijdt in KZLWC outfit
  • tijdens clubactiviteiten zonder fiets zoveel als mogelijk je vrijetijdskledij draagt
  • voor en na de wedstrijd je vrijetijdskledij draagt
 • Je begroet elkaar
 • Je luistert goed als anderen iets zeggen
 • Je praat met elkaar, niet over elkaar
 • Wanneer iemand iets goed doet, dan zeg je dat ook
 • Je staat open voor kritiek
 • Wanneer je kritiek geeft, doe je dat op een gepaste manier

Sportiviteit

 • Iedereen verdient een gelijkwaardige behandeling ongeacht prestaties of keuze om recreatief of als vergunninghouder aangesloten te zijn bij KZLWC
 • Je supportert tijdens wedstrijden voor elkaar, of de renner nu eerste of laatste rijdt maakt geen verschil
 • Je gedraagt je sportief ten opzichte van andere ploegen en renners        
 • Je roept of zegt geen negatieve of neerbuigende commentaren naar anderen. Focus     op het positieve
 • Je probeert anderen te helpen en te ondersteunen

Veiligheid

 • Je draagt op de fiets altijd je helm
 • Je zorgt voor voldoende verlichting als het donker is. Zorg dat je gezien wordt!
 • Je houdt je aan de verkeersregels
 • Je bent hoffelijk ten opzichte van andere weggebruikers
 • In groep fiets je:
  • Met twee naast elkaar. Behalve in een snellere en langere afdaling, dan fiets je zonder fout achter elkaar
  • Met de handen aan het stuur
  • Zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg
 • Bij een valpartij kijk je of de renner die gevallen is hulp heeft, indien er voldoende hulp is, fiets je verder of ga je wat verderop netjes aan de kant wachten
 • Je verwittigt anderen voor obstakels op de weg
 • Probeer slippen zoveel mogelijk te vermijden wanneer je in groep fietst

Hoewel dit veel regels zijn, willen we toch nog even benadrukken dat we als club vooral veel plezier beleven aan het samenzijn en samen fietsen.